Makueni Constituency

MNA: Hon. Daniel Kitonga Maanzo

Makueni Constituency is an electoral constituency number 086

It comprises of the following wards.

1. WOTE WARD

County Assembly Ward No. 0424

Comprises of: Nziu, Unoa, and Kamunyolo Sub - Locations of Makueni County

2. MUVAU/KIKUMINI WARD

County Assembly Ward No.0425

Comprises of Kikumini, Kambimawe, Mumbuni, Muvau, Itaa and Kitonyoni Sub - Locations of Makueni County

3.MAVINDINI WARD

County Assembly Ward No. 0426

Comprises Yekanga, Kanthuni, Ivinganzia, Mavindini, Muusini, Kiunoni and katithi Sub - Locations of Makueni County

4. KITISE/KITHUKI WARD

County Assembly Ward No. 0427

Comprises Mwania, Kitise, Kimundi, Kithuki and Yinthungu Sub - Locations of Makueni County

5. KATHONZWENI WARD

County Assembly Ward No. 0428

Comprises of Kiangini, Kituluni, Kwa Kavisi, Thavu, Ituka and Kavingoni Sub - Locations of Makueni County

6. NZAUI/KILILI/KALAMBA7. MBITINI